Etkinlikler

ipek-akademi-anaokulu

Anaokulu yılları çocukların diğer yaşlara göre en hızlı geliştikleri ve öğrendikleri zamandır. Bu nedenle İPEK AKADEMİ ANAOKULU programının yüksek standartlarda olması gerektiğine inanıyoruz. Bu doğrultuda kendi içerisinde özgün bireyler, grup içerisinde işbirlikçi olmalarını hedefliyoruz.

Bunları yaparken,

 • İngilizce, Almanca, Türkçe dil gelişimini ilerletiyoruz.
 • Özgüven kazandırıyoruz, özgür ve yaratıcı nesiller yetiştiriyoruz.
 • Keşfetme, icat etme ve bireyselleşerek öğrenme fırsatları sunuyoruz.
 • Farklı etkinliklerle bireysel ve grup iletişimini geliştiriyoruz.
 • Önce kendisine daha sonra çevresine saygılı olmayı öğretiyoruz.
 • Yaşayarak ve eğlenerek öğrenme imkanı sunuyoruz.
 • Çocuklarımızı ezbercilikten uzak, keşfederek, sorgulayarak, araştırarak etkin bir öğrenim sunuyoruz.
 • Çocukların kendilerini ifade ederken farklı sembolik araçlardan yararlanabileceklerini düşünüyor (örneğin; resim, müzik, drama, seramik, gölge oyunları vb.) onların duygularına ifade edecek ortam hazırlıyoruz.
 • Reggio Emillo yaklaşımına göre ‘’ Çocuğun Yüz Dili ‘’ vardır. Bizde bu yaklaşımdan yola çıkarak farklı dillerle iletişime geçip öğrenme ortamları yaratıyoruz.
 • Öğrenmenin keyfine vardırarak dikkat seviyelerini arttırıyoruz.
 • Çocukları karar alma sürecine dahil ederek sosyal becerilerini ve toplum davranışlarını geliştiririz. Bizimle iletişime geçtiği yolların onların hayallleri fikirleri ve bilgilerine dair birer ipucu olduğunu biliriz ve kendimizi geliştiririz.
 • Okul kadrosu olarak araştırır, keşfeder, üretiriz.

Çocuklarla birlikte öğrenen rolümüzün farkındayız ve biz işimizi severek yaparız.